Zoeken in de architectuurdatabank

             

Databank Architectuurarchieven

In de Databank Architectuurarchieven ontsluit het CVAa zoveel mogelijk erfgoed van vormgevers en architecten in Vlaanderen. In de databank vindt u:

  • architectuurarchieven die verspreid over verschillende erfgoedinstellingen in Vlaanderen worden bewaard
  • authority records van architecten, vormgevers en organisaties die een belangrijke rol hebben gespeeld in het ontwerp van de omgeving in Vlaanderen
  • publicaties die over dit onderwerp zijn verschenen.

Dankzij de relationele structuur van de databank worden architecten, organisaties, archieven en publicaties met elkaar verbonden en worden de netwerken tussen verschillende actoren zichtbaar gemaakt.

Om de verzamelde kennis te ontsluiten heeft het CVAa ervoor gekozen om samen te werken met ODIS. ODIS is een samenwerkingsverband van Vlaamse erfgoedinstellingen om de ontsluiting van Vlaams erfgoed op één centrale locatie te realiseren. Het CVAa neemt in dit kader de invoer van records met betrekking tot het ontwerp van de omgeving voor zijn rekening.

Het grote voordeel van werken met ODIS is de goede integratie van het instrument in de cultureel-erfgoedgemeenschap. Zo verschijnen archiefbestanden die in ODIS worden ingevoerd automatisch in Archiefbank Vlaanderen. Verder is het mogelijk om relaties te leggen van architecten of vormgevers met andere maatschappelijke sectoren, waardoor de informatie aanzienlijk wordt verrijkt. De samenwerking met ODIS zorgt dus voor een optimale ontsluiting van kennis over architectuur- en vormgevingserfgoed.

De Databank Architectuurarchieven is opgevat als een venster op ODIS. De resultaten van een zoekopdracht zullen automatisch worden gefilterd op de trefwoorden architectuur, vormgeving, stedenbouw en bouwindustrie, zodat enkel die records die verband houden met het ontwerp van de omgeving getoond worden.

Partners

Voor het invoeren van inhoud in de Databank Architectuurarchieven werkt het CVAa samen met een aantal partners. Deze zijn:

  • Architectuurarchief van de Provincie Antwerpen (APA)
  • Archives d’Architecture Moderne (AAM)
  • KADOC Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving
  • Onroerend Erfgoed Vlaanderen (OE) 
  • Dienst Stadsarcheologie en Stadsarchief Gent (De Zwarte Doos)
  • Rijksarchief
  • Architecture Archive - Sint-Lukasarchief VZW

Een groot deel van de architecturale collectie van deze instellingen is via deze databank ontsloten.