• Wederopbouw Sint-Jan-de-Doperkerk Dranouter 1922 (Fotograaf G. Mansy - Archief Viérin Brugge)
    Wederopbouw Sint-Jan-de-Doperkerk Dranouter 1922 (Fotograaf G. Mansy - Archief Viérin Brugge)
  • Aannemer Henri Verbeure bij de Sint-Petruskerk in opbouw, Lo (c) Archief Joris Verbeure
    Aannemer Henri Verbeure bij de Sint-Petruskerk in opbouw, Lo (c) Archief Joris Verbeure
project

Project Bouwbedrijf

Wie bouwt?

Niet alleen architecten, stedenbouwkundigen en industrieel ontwerpers geven vorm aan de gebouwde omgeving. Ook aannemers, ingenieurs, vaklui en leveranciers hebben hier een enorme impact op. Over de wijze waarop de bouwsector evolueerde, de technieken en de materialen die werden gebruikt en het belang van het bouwbedrijf voor de economie is tot nu toe echter weinig bekend. Waar een gebouw vaak geassocieerd wordt met een architect, blijven de uitvoerders ervan al even vaak anoniem. Het tijdelijke karakter van een bouwwerf versterkt dit nog.

In het erfgoedveld heeft dit een aantal pijnpunten blootgelegd: er is bijvoorbeeld een gebrekkige kennis over het bouwbedrijf en het cultureel erfgoed ervan is ondervertegenwoordigd in archieven. Verder zijn bouwondernemingen zich niet altijd bewust van de waarde van hun archieven en bestaat er nog geen globale visie om met dit erfgoed om te gaan. De Confederatie Bouw telt momenteel 15 000 aannemersbedrijven als leden. Er is dus potentieel veel historische informatie aanwezig.

Project bouwbedrijf

Samen met onderzoekers en erfgoedzorgers is het CVAa in 2015 gestart met een inhaalbeweging in de erfgoedwerking over het bouwbedrijf. Dat erfgoed bestaat zowel uit archief als uit objecten en immaterieel erfgoed, zoals kennis over de ambachten die ermee verbonden zijn. In september 2017 plant het CVAa in samenwerking met het Architectuurarchief Provincie Antwerpen een publieksproject rond foto's van bouwwerven.

Webdossier

Het CVAa stelt tegen najaar 2017 een webdossier samen met een reeks webpagina's die aanknopingspunten bieden voor bouwwerfonderzoek, waaronder

Erfgoeddag

Op Erfgoeddag 2017 tonen het Architectuurarchief Provincie Antwerpen en het CVAa in de APA-leeszaal samen enkele stukken uit een aannemersbedrijfsarchief-in-verwerking: het archief van Natuursteen Vlaminck. Verdere details en het volledige programma van Erfgoeddag worden in maart 2017 bekendgemaakt.

WERF! Foto's uit het Architectuurarchief

In september 2017 stellen het Architectuurarchief Provincie Antwerpen en het CVAa samen een reeks bouwwerffoto's voor uit de APA-collectie tentoon in de Permekebibliotheek. De tentoonstelling loopt van 8 september tot 5 november 2017. De tentoonstelling maakt ook deel uit van het Festival van de architectuur van het VAi, waarvan het volledige programma in mei wordt gelanceerd. Lees meer op www.cvaa.be/WERF

Oproep

Het CVAa is op zoek naar archieven van aannemersbedrijven - van kleine eenmanszaken tot grote bouwbedrijven - om het archiefveld verder in kaart te brengen. Heb je vragen of interesse, neem dan contact op met [email protected].

Het CVAa sluit zich ook aan bij het platform rond bedrijfserfgoed van expertisecentrum ETWIE.